Awards

TEJASVINI PURASKAR

TEJASVINI PURASKAR

Mrs. Manjushree Ahirrao (Madam) has been Awarded as “Tejasvini Puruskar” in the event of “Akhil Bharatiya Mahil...

Arth Sanket Maharashtra cha Lokpriya award

Arth Sanket Maharashtra Cha Lokpriya Award

Vasturaviraj was awarded as "Best Customer Service" in the competition of "Maharashtracha Lokpriya Brand" by NSDL Vic...

Innovative Entrepreneur 2018

Innovative Entrepreneur 2018

Mrs. Manjushree Ahirrao has been Awarded as “Innovative Entrepreneur 2018” by “Vivek - Hindustan Prakashan Sans...

Vaibhavi - Adarsh Mahila Purushkar

Vaibhavi - Adarsh Mahila Purushkar

Mrs. Manjushree Ahirrao was felicitated as "Vaibhavi - Adarsh Mahila Purushkar" in the event of "Thane Vaibhav" ...

Times Power Women Award

Times Power Women Award

Mrs. Manjushree Ahirrao (Madam) has been Awarded as “Times Power Women Award" ...

Times Power Men Award

Times Power Men Award

Mr. Raviraj Ahirrao (Sir) has been Awarded as “Times Power Men Award"

UdyogRatna Award

UdyogRatna Award

Mrs. Manjushree Ahirrao Has been Felicitated By "UdyogRatna Award"